krakow.kr

Reklama

Najnowsze artykuły:

28.04.2020Zwolnienie ze sk�adek ZUS obejmie wi�cej osób Zwolnienie ze sk�adek ZUS b�dzie szersze i ma przys�ugiwa� osobom op�acaj�cym sk�adki na w�asne ubezpieczenia tak�e w sytuacji, gdy przychód by� ...

10.01.2024ZUS zap�aci za L4 pracownika od pierwszego dnia? Zasady wyp�acania zasi�ku chorobowego zostan� zmienione – zapowiedzia� rz�d, który zamierza przyj�� rozwi�zanie zak�adaj�ce, �e chorobowe pra ...

W przypadku, gdy rodzice są na tyle skonfliktowani, że nie mogą dojść do żadnego porozumienia w zakresie kontaktów, wtedy kontakty te mogą zostać uregulowane przez sąd opiekuńczy. O orzeczeniach ...

Zmieniłeś adres zamieszkania, dane kontaktowe bądź numer konta bankowego? Od dziś zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 złożysz przez e-US, bez konieczności wychodzenia z domu. ,,W e-US udostępniliśmy ...

Dane kontaktowe 4.0 20.08.2021 15:20 st. kpt. Tomasz Dejnak Dane kontaktowe 3.0 12.02.2021 10:31 st. kpt. Tomasz Dejnak Dane kontaktowe 2.0 12.02.2021 09:25 st. kpt. Tomasz Dejnak Dane kontaktowe 1.0 ...

Radio ZET to polska komercyjna stacja radiowa należąca do holdingu Eurozet, założona 28 września 1990. Od ponad 30 lat słuchacze codziennie mogą słuchać programów informacyjnych ...

Oczekiwane kontakty powinny zostać sformułowane we wniosku możliwie najbardziej precyzyjnie, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne między rodzicami w przyszłości. Na przykład ...

To Twój pierwszy kurs języka niemieckiego u nas? Test poziomujący pozwoli szybko dobrać odpowiedni poziom kursu. niemiecki w praktyce i na co dzień w zależności od kursu zajęcia 1-5 razy w tygodniu ...

Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi okulary korekcyjne lub soczewki (szkła) kontaktowe korygujące wzrok? Czy wartość tych świadczeń jest opodatkowana podatkiem dochodowym? Na podstawie ...

W opisanych powyżej warunkach soczewki kontaktowe spełniają ten sam cel co okulary korekcyjne i na pracodawcy ciąży obowiązek ich zapewnienia.

krakow.kr | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.